THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƠN GIẢN

Để nhận được mức hoa hồng vô cùng hấp dẫn

Bước 1: Người dùng giới thiệu khách hàng có nhu cầu đầu tư định cư hoặc du học lên BDC Mobile App với các thông tin vô cùng đơn giản

Bước 2: Các chuyên gia tư vấn định cư và luật sư của BDC Mobile App sẽ tiến hành tư vấn và đưa ra những dịch vụ phù hợp cho khách hàng

Bước 3: Tiến trình tư vấn của các chuyên gia tư vấn định cư và luật sư sẽ được cập nhật lên BDC mobile app để cộng tác viên theo dõi và phối hợp

Bước 4: Sau khi khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ do BDC Mobile App và đối tác cung cấp thì cộng tác viên sẽ nhận được phần hoa hồng được quy định từng thời kỳ và được cập nhật liên tục trên app

Bước 5: Hệ sinh thái sản phẩm sẽ được cập nhật liên tục để cộng tác viên tăng thêm thu nhập liên tục khi hợp tác cùng BDC mobile app

Bước 1
Giới thiệu khách hàng
Bước 2
Được Tư vấn & đưa ra dịch vụ phù hợp
Bước 3
Theo dõi & phối hợp
Bước 4
Nhận hoa hồng từ BDC mobile app
Bước 5
Theo dõi các sản phẩm mới
VIDEO

TỔNG QUAN VỀ BDC MOBILE APP

BDC MOBILE APP

GIẢI PHÁP TỐI ƯU TĂNG THU NHẬP BỊ ĐỘNG

BDC MOBILE APP

GIẢI PHÁP TỐI ƯU TĂNG THU NHẬP BỊ ĐỘNG

BDC MOBILE APP

GIẢI PHÁP TỐI ƯU TĂNG THU NHẬP BỊ ĐỘNG

BDC MOBILE APP

GIẢI PHÁP TỐI ƯU TĂNG THU NHẬP BỊ ĐỘNG

BDC MOBILE APP

GIẢI PHÁP TỐI ƯU TĂNG THU NHẬP BỊ ĐỘNG

BDC MOBILE APP

GIẢI PHÁP TỐI ƯU TĂNG THU NHẬP BỊ ĐỘNG

ĐĂNG KÝ

Mở user BDC Mobile app

Giới tính

NHẬN THÔNG TIN

Hợp tác niêm yết sản phẩm

Liên hệ hợp tác